Termeni si conditii

Atenţionare

Acest website (denumit în continuare RI) îşi propune să prezinte activitatea, produsele şi serviciile Ilea Roxana PFA, precum şi alte informaţii legate de acestea. RI nu poate fi făcut răspunzător în niciun fel, pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de RI.

Termeni si conditii de acces a site-ului RI

Vă rugăm să parcurgeţi acest document cu atenţie. Prin accesarea site-ului RI aflat la adresele http://www.roxanailea.ro şi http://roxanailea.ro, denumit în continuare "RI", sau prin orice alt fel de accesare a conţinutului acestui website, sunteţi ţinut să respectaţi termenii documentului de mai jos asupra căruia aţi fost de acord. Acest website este menţinut şi actualizat de Ilea Roxana PFA.

Ilea Roxana PFA
CUI: 27493660
Str. Morii, Nr. 5
Alba Iulia, Jud. Alba, România

În situaţia în care nu sunteţi de acord cu termenii prezentului document, vă rugăm să părăsiţi RI şi să nu mai accesaţi acest site. Orice acces pe RI va fi considerăm, de acum încolo, un accept al termenilor şi condiţiilor conţinute în documentul de mai jos.

Termenii prezentului document datează de la 28 aprilie 2014.


1. Protecţia proprietăţii intelectuale

Conţinutul şi design-ul RI, precum şi orice alt material având legătură cu RI trimis dvs. prin email sau furnizat dvs. în orice altă modalitate (ca, spre exemplu: articole, design şi orice alte materiale la care ne vom referi în continuare ca la "Conţinut RI"), aparţin RI şi colaboratorilor săi - acolo unde acest lucru este specificat expres - (drept de autor) şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală. Nu puteţi utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele RI fără a deţine o permisiune scrisă din partea RI.

De asemenea, sunteţi de acord ca prin scrierea unui material (comentariu, precum şi orice alt tip de mesaj publicat) în RI, transmiteţi RI un drept neexclusiv de autor cu privire la publicarea, republicarea, difuzarea precum şi orice altă formă de expunere publică a materialului în cadrul RI şi produselor RI, pe toată durata de existenţă a drepturilor de autor asupra materialelor în cauză.

2. Utilizarea conţinutului RI

Puteţi copia şi printa Conţinutul RI doar pentru folosinţa dvs. personală, lipsită de intenţie comercială. Cu excepţia celor spuse mai sus, Conţinutul RI nu poate fi reprodus, modificat şi exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări.

Acţiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea RI:

 1. reproducerea sau stocarea Conţinutului RI, precum şi trimiterea acestui conţinut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informaţiei.
 2. modificarea, publicarea, transmiterea, precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului RI, în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea RI.
 3. îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al RI asupra Conţinutului RI.

Orice utilizare a conţinutului RI în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document, este interzisă. Cererile de utilizare a conţinutului RI în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: contact@roxanailea.ro.

3. Suspendarea accesului

RI poate, fără orice altă notificare sau formalitate şi fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să înceteze accesul dvs. la Conţinutul RI sau la o parte a acestui conţinut.

4. Schimbari ale site-ului

RI îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment porţiuni ale Conţinutului său. De asemenea, RI îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conţinut.

5. Acord de confidenţialitate

Informaţia pe care dvs. o furnizaţi despre dvs. către RI va fi folosită doar în concordanţă cu termenii Politicii de Confidenţialitate a RI.

6. Platformele de comunicaţie puse la dispozitie de RI

RI vă pune la dispoziţie posibilitatea de a trimite comentarii la articolele noastre, precum şi de a ne trimite mesaje care nu se doresc a fi publice (prin intermediul formularului de contact).

În cazul comentariilor la articolele noastre, ne rezervăm dreptul (care poate fi exercitat la momentul ales de noi şi fără o notificare prealabilă), de a şterge, muta sau edita aceste comentarii.

Dvs. sunteti singurul responsabil pentru conţinutul mesajelor dvs. Pentru aceasta, trebuie să stiţi că postarea sau transmiterea de mesaje prin intermediul platformelor de comunicaţie puse la dispoziţie de RI este supusă urmatoarelor limitări:

 • Nu puteţi publica, transmite sau face referire la orice tip de mesaj care poate conţine o formă unanim recunoscută în societate ca fiind "publicitate" la diverse categorii de bunuri şi servicii.
 • Nu puteţi publica, transmite sau face referire utilizatorilor sau membrilor RI nici un fel de mesaj comercial nesolicitat, indiferent că această trimitere se face sau nu prin intermediul sistemelor de comunicaţie puse la dispoziţie de RI sau prin intermediul altor mijloace de comunicaţie.
 • Nu puteţi publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje care conţin recomandări de a cumpara sau de a nu cumpara un anumit produs sau serviciu. De asemenea, nu puteţi publica sau face referire în niciun fel la mesaje care conţin informaţii confidenţiale, indiferent că acestea sunt sau nu prevazute cu menţiunea "confidenţial" sau cu orice alta mentiune de acest gen, sau la mesaje care au rolul de a afecta preţul, imaginea sau valoarea de piaţă a unui produs sau serviciu.
 • Nu puteţi publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje care conţin texte ilegale, ameninţătoare, abuzive, indecente, care încalcă în orice fel dreptul de autor sau alte drepturi pe care le are un terţ.
 • Nu puteţi publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje care conţin virusi sau orice alte secvente de cod care se dovedesc a fi distructive sau care pot întrerupe, elimina sau limita funcţionalitatea RI sau a oricăror alte sisteme informatice (hardware sau software).
 • Nu puteţi colecta în niciun fel, informaţie indentificabilă personal de la utilizatorii sau membri RI.
 • Nu puteti restricţiona sau elimina accesul unor alţi utilizatori la platformele de comunicaţie puse la dispoziţie de RI.
 • Nu puteţi publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje a căror sursă este ascunsă.
   

Prin transmiterea mesajelor dvs. către sau prin intermediul oricarui mijloc de comunicaţie RI, sunteţi de acord că dumneavoastră sunteţi singurul responsabil şi veţi despăgubi RI pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a postării, transmiterii sau referinţei de către dvs. a unor mesaje al caror conţinut încalcă prevederile limitarilor de la paragraful precedent.

7. Atentie !

RI nu îşi asumă răspunderea, în nicio situaţie, pentru nicio daună, pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la aceasta enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizarii sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularităţii informaţiilor şi serviciilor furnizate de site, chiar dacă RI vă atenţionase anterior că folosirea acestor informaţii fără un consultant de specialitate poate genera astfel de daune.

La cererea RI, sunteţi de acord să exoneraţi de răspundere RI pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare şi să acoperiţi cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către dvs. a clauzelor prezentului contract.

8. Forţa Majoră

RI, afiliaţii săi şi în general, furnizorii de informaţie către RI nu pot fi făcuţi responsabili pentru nicio întârziere sau eroare în conţinutul furnizat de publicaţiile RI, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voinţa RI. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcţionare al echipamentului tehnic de la RI, lipsa funcţionării conexiunii la internet, lipsa funcţionării conexiunilor de telefon, viruşii informatici, accesul neautorizat în sistemele RI, erorile de operare, grevă, etc.

9. Diverse

Schimbarea termenilor prezentului acord. RI este îndreptăţit, fără notificare şi fără îndeplinirea unor alte formalităţi, să schimbe termenii prezentului acord. Atunci când aceşti termeni se vor modifica însă, RI va publica în prima pagina a site-ului o notificare în acest sens. Accesul în site şi folosirea serviciilor RI după momentul notificării implică faptul că v-aţi dat acordul asupra noilor termeni ai prezentului acord.

Notificări. Orice notificare către RI trebuie trimisa în scris, prin intermediul poştei, la adresa mentionaţă în prezentul document.

10. Legea care guvernează acordul

Drepturile şi obligaţiile părţilor, impuse de prezentul acord, precum şi toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate şi guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluţionare în faţa instanţelor româneşti.

Vă mulţumim.